Hyvät ominaisuudet

Tarpoja tunnistaa omia ja toisten positiivisia ominaisuuksia. Tarpojan minäkuva ja vartion ryhmähenki vahvistuvat.

Vartio jakautuu aluksi neljän hengen ryhmiin. Jokainen ryhmä piirtää paperilleen neliön siten, että laidoille jää hyvin tilaa. Ryhmän tehtävänä on miettiä yhdessä kolme positiivista ominaisuutta, jotka heillä kaikilla on. Ominaisuudet kirjataan paperin keskelle. Tähän vaiheeseen on aikaa esimerkiksi 5 minuuttia. Toisessa vaiheessa ryhmäläisten tulee miettiä vuorotellen jokaisesta ryhmän jäsenestä ne kolme hyvää ominaisuutta, joita muilla ryhmän jäsenillä ei ole. Kaikki voivat osallistua keskusteluun, myös se, josta keskustellaan. Ominaisuudet kirjataan neliön sivuille. Tähän vaiheeseen käytetään aikaa 5 – 10 minuuttia. Lopuksi ryhmä kertoo yhteiset hyvät ominaisuutensa ja jäsentensä hyvät ominaisuudet. Lähde: Terve minä – Tukioppilastoiminnan koulutusmateriaali itsetuntemuksesta

Taitoalueet

Vuorovaikutustaidot,

Johtamistaito

Itsensä johtamisen taidot, Vuorovaikutustaidot,

Johtajan tehtävät

Johtajan tehtävänä on kannustaa ujoimpia osallistumaan. Äänekkäimpiä saattaa olla tarpeen hillitä. Johtajan on hyvä korostaa aina harjoitusta ohjatessa, että etsitään rakentavia, hyviä ominaisuuksia. Niitä saattaa olla vaikeampi löytää kuin kielteisiä. Myönteinen palaute auttaa eteenpäin ja rakentaa ryhmähenkeä. Johtaja muistuttaa vartion jäseniä, että heissä kaikissa on hyviä ominaisuuksia.

Kasvatustavoitteet

Itsetuntemus, Osaaminen ja ongelmanratkaisu,

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kolo,

Kesto

15min,

Aktiviteetin yläkäsite