Demokratia ja osallisuus

Samoaja käyttää ääntään. Samoaja harjoittelee vaikuttamista omassa elämässään ja yhteisöissään ja saa kokemuksen osallisuudesta. 

Ilmastotekoja

Samoajat tekevät ilmastotekoja ympäristöissään ja yhteisöissään.

Kestävän kehityksen perusta

Samoaja tutustuu kestävän kehityksen perusteisiin ja YK:n Agenda2030 –toimintaohjelmaan, johon Suomi on sitoutunut. 

Luontosuhde

Samoaja tutustuu luontosuhteen merkitykseen ja pohtii universaalia hyvää ja pahaa. Samoaja pohtii partiolaisten roolia luonnon suojelemisessa.

Kestävästi luonnossa

Samoaja opettelee pohtimaan omaa toimintaansa suhteessa luontoon ja oppii toimimaan kestävästi.

Arkikulkeminen haltuun

Samoaja harjoittelee toimimaan erilaisissa liikenneympäristöissä. Hän harjoittelee huoltamaan kulkuneuvoja. 

Partioihanteet

Seikkailija kertaa ikäkautensa partioihanteita ja pohtii niiden merkitystä omassa toimimisessaan. 

  • Kunnioittaa toista ihmistä 
  • Rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä. 
  • Olla luotettava. 

Hyvä teko

Seikkailija toimii lähiympäristönsä parantamiseksi.